Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA        |        HAKKIMIZDA        |        HİZMETLERİMİZ        |        TÜRMOB        |        İNSAN KAYNAKLARI        |        İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               KDV Sorgulama               E-Beyanname            E-Bildirge

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    GÜNCEL MEVZUAT
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    SMMM - YMM ODALARI
    TİCARET SİCİL GAZETESİ
    KOSGEB MEVZUATI
    TEK DÜZEN HESAP PLANI
    BASEL II
    ATATÜRK KÖŞESİ
    İSTANBUL REHBERİ
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI
    YARGITAY KARARLARI
    İNSAN KAYNAKLARI
    İLETİŞİM FORMU

EKONOMİ HABERLERİ

 

DÖVİZ KURLARI

 

RESMİ GAZETE

  DUYURULAR

TEVKİFAT TABİ ÜRÜNLERDE KUR FARKI VB .MATRAHTA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN İŞLEMERDE KDV

  • T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) TARİH : 17.11.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14024.02.1008 KONU : Tevkifata Tabi Ürünlerle İlgili Kur Farkı, Vade Farkı, Fiyat farkı ve malların iade edilmesi gibi matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV hk. İlgide kayıtlı dilekçenizde şirketinizce tevkifat kapsamında alınan alüminyum ile ilgili olarak kur farkı, vade farkı, fiyat farkı ve malların iade edilmesi gibi matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde katma değer vergisi uygulaması hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; • 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, • 24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil unsurlar olduğu, • 35. maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar içinborçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği, bu işlemlerin yapılabilmesi için iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi gerektiği, hüküm altına alınmıştır. 95, 96, 97, 104 ve 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde, hurda metaller dışındaki bakır, çinko, alüminyum külçe teslimleri ile bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamül bazı ürünlerin teslimlerinde alıcılar tarafından % 90 oranında tevkifat uygulanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüş ve uygulamaya ilişkin açıklama yapılmıştır. 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, tevkifata tabi malların iade edilmesi durumunda düzeltmenin, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirileceği açıklanmıştır. 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E bölümünde de vade farkı, kur farkı ve matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, tevkifata tabi tutulan alüminyumla ilgili olarak; • Tevkifata tabi işlem bedelinde satıcı lehine oluşan fiyat farkı, kur farkı vb. nedeniyle teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması, asıl işlemin tevkifata tabi olması kaydıyla tutarın fatura düzenleme sınırının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın tevkifat yapılması gerekmektedir. • Satış iadeleri veya tevkifata tabi işlem bedelinde alıcı lehine oluşan fiyat farkı, kur farkı vb. nedeniyle alıcı tarafından düzenlenecek faturada iade konusu yapılan mal bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin (ilk teslimin yapıldığı tarihte geçerli olan KDV oranı) tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden düzeltme işlemi yapılması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                       

İTİMAT Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:
     Eğitim Mh. Poyraz Sk. Ertogay İş Mrkz. K:3/8-9 34722 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:           (0216) 414 52 30 – 31
Faks:
        (0216) 414 99 23
E-Posta: 
bilgiyucelkaya@itimatmuhasebe.com


Her hakkı saklıdır. 2010 www.itimatmuhasebe.com