Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA        |        HAKKIMIZDA        |        HİZMETLERİMİZ        |        TÜRMOB        |        İNSAN KAYNAKLARI        |        İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               KDV Sorgulama               E-Beyanname            E-Bildirge

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    GÜNCEL MEVZUAT
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    SMMM - YMM ODALARI
    TİCARET SİCİL GAZETESİ
    KOSGEB MEVZUATI
    TEK DÜZEN HESAP PLANI
    BASEL II
    ATATÜRK KÖŞESİ
    İSTANBUL REHBERİ
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI
    YARGITAY KARARLARI
    İNSAN KAYNAKLARI
    İLETİŞİM FORMU

EKONOMİ HABERLERİ

 

DÖVİZ KURLARI

 

RESMİ GAZETE

  GÜNCEL MEVZUAT


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/157 (29.05.2023)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2023)

Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.05.2023)

7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin (26.05.2023)

Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.05.2023)

SGK: Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru (24.05.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/156 (18.05.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/155 (15.05.2023)

SGK: Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (12.05.2023)

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği (12.05.2023)

SGK Duyuru: 2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.05.2023)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) (10.05.2023)

Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/142, K: 2023/32 Sayılı Kararı (04.05.2023)

Vergi Levhası 31/Mayıs /2023 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (02.05.2023)

2023/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (26.04.2023)

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.04.2023)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166) (25.04.2023)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165) (25.04.2023)

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru (24.04.2023)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103) (20.04.2023)

SGK Genelgesi 2023/19 - Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi (18.04.2023)

EYT'li Personel İçin Uygulanacak Teşvik Kanun No Hakkında Yapılan Açıklama (18.04.2023)

GİB E-Beyanname Duyurusu (17.04.2023)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (13.04.2023)

TCMB Özet Döviz Pozisyon Raporu Hakkında Duyurusu (12.04.2023)

SGK Genelgesi 2023/18 - 4447 Sayılı Kanun'un Ek 4 üncü Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki (12.04.2023)

E-Beyanname: BA BS Formu / Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik (12.04.2023)

2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 28/4/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.04.2023)

Defter Beyan Sistemi - 7440 Sayılı Yasa Hk. (11.04.2023)

YMM Olabilmek için SMMM Ruhsatlı Hizmet Akdi ile Yapılan Çalışmanın Geçeceği İşyeri (11.04.2023)

GİB E-Beyanname Önemli Duyuru (10.04.2023)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 81) (Emanet İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar) (08.04.2023)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) (07.04.2023)

İnternet Vergi Dairesi Duyuruları (07.04.2023)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 62 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır (05.04.2023)

SGK Genelgesi 2023/17 - 2018/8 No'lu Genelge Değişikliği (05.04.2023)

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli'ni 02.05.2023 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekmektedir (05.04.2023)

İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (05.04.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hakkında Yönetmelik (04.04.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (03.04.2023)

İnternet Vergi Dairesi Önemli Duyurular (01.04.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) (01.04.2023)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (01.04.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (31.03.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (31.03.2023)

Elektrik Enerjisi Temin Etmek Üzere Lisans Alan Şarj Ağı İşletmecisi Tarafından Uygulanan Şarj Hizmetine İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Alınması ile Şarj Hizmetine İlişkin Faturanın Düzenlenme Süresi Hakkında VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır (31.03.2023)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 138) (31.03.2023)

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012) (31.03.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153 (30.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/16 - 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik (30.03.2023)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47) (30.03.2023)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2023)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2023)

2023/Şubat Ayı MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 31.03.2023 Tarihine Uzatıldı (28.03.2023)

Muhtasar ve Prim Hizmet, Damga ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı (27.03.2023)

7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1) (25.03.2023)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5) (25.03.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (25.03.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (25.03.2023)

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (24.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/15 - 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı (23.03.2023)

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (23.03.2023)

SGK Genel Yazı: Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme (22.03.2023)

Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri (22.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/14 - 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması (21.03.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Taslağı Hazırlanmıştır (17.03.2023)

7440 Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmıştır (17.03.2023)

SGK Genel Yazı - 5510 Sayılı Kanunun Ek 23’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler (16.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/13 - 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 95 inci Madde (16.03.2023)

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Yapıldı (16.03.2023)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.03.2023)

EYT Genelgesi 2023/13 Yayınlandı (14.03.2023)

Ek Kurumlar Vergisi Getirildi (13.03.2023)

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Gün 31 Mart 2023 (13.03.2023)

7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.03.2023)

SGK Genelgesi 2023/12 Asgari Ücret Desteği (08.03.2023)

7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları (06.03.2023)

EYT Dosyası 2023 Yayınlandı (03.03.2023)

7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (03.03.2023)

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (03.03.2023)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885) (03.03.2023)

EYT Emeklilik Yol Haritası! Aylık Bağlama Sürecinde Ne Yapacak? (Rehber) (02.03.2023)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/70 (02.03.2023)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Duyurusu (01.03.2023)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı (01.03.2023)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (01.03.2023)

Defter Beyan Sistemi Duyuru (27.02.2023)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) (25.02.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) (25.02.2023)

SGK Genelgesi 2023/9 Yayınlandı (24.02.2023)

SGK Genelgesi 2023/8 (Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme) (24.02.2023)

Deprem Bölgesinde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunların Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması (Karar Sayısı: 6831) (23.02.2023)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830) (23.02.2023)

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (22.02.2023)

Meslek Mensuplarının Afet Durumlarında Dikkat Etmeleri Gereken Özellikli Hususlar Rehberi (21.02.2023)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 151 (17.02.2023)

GİB E-Beyanname Duyuru (17.02.2023)

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Duyurusu (17.02.2023)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 15) (17.02.2023)

 

                                       

İTİMAT Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:
     Eğitim Mh. Poyraz Sk. Ertogay İş Mrkz. K:3/8-9 34722 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:           (0216) 414 52 30 – 31
Faks:
        (0216) 414 99 23
E-Posta: 
bilgiyucelkaya@itimatmuhasebe.com


Her hakkı saklıdır. 2010 www.itimatmuhasebe.com